Informace

Dětskou letní rekreace v Pšově zřizuje ZO - OSŽ LEGIOS a.,s., Louny. Pobyt dětí je zajištěn v ubytovně Zemědělského družstva v Pšově u Žlutic.Ubytování v 5 - 8 lůžkových pokojích, stravování 4 - 5x denně v objektu ubytovny. Pro děti je připraven program se širokým zaměřením. Kromě klasických společenských a sportovních her jsou připraveny kolektivní hry typu Hry bez hranic, Pohádkový les, noční hry, Maškarní disco,Táborová pouť apod.

<

Informace pro rodiče

Podmínky

12.01.2010 10:18
Podmínky pro...
Celý článek